Probeer Pro gratis
Kies aan taal

Wat is een 'Waypoint'?

Markeer een specifieke plaats of een bepaald kruispunt langs een route als een "waypoint" en leg vervolgens relevante informatie vast. Er zijn vier waypoint-symbolen beschikbaar om aan te geven welke weg moet worden afgelegd of hoe een plaats van specifiek belang is.

Hoe maak je een waypoint

De routeplanner gebruiken

  1. Selecteer een punt (bijv. "D") langs de route in de routeplanner.
  2. Er verschijnt informatie met de geodata van het punt. Selecteer "Routepunt aanmaken"
  3. .Er wordt een venster geopend waarin je een titel voor het tussenpunt kunt toevoegen, het kunt toewijzen aan een van de symbolen en een beschrijving kunt geven.
  4. Selecteer "Opslaan" om het creëren van jouw waypoint te voltooien.
  5. Het punt wordt nu weergegeven met het bijbehorende symbool.

Tijdens het volgen 

Je kunt ook waypoints maken tijdens het volgen. Om dit te doen, tik je op de drie horizontale stippen rechtsboven → Waypoint aanmaken → je kunt het waypoint een naam geven, er een van de pictogrammen aan toewijzen en een beschrijving toevoegen. Het waypoint wordt opgeslagen op je huidige locatie.


Goed om te weten

Een waypoint is altijd direct gekoppeld aan de route. Alle waypoints die je aanmaakt zullen zichtbaar zijn voor leden van de gemeenschap zodra de route is gepubliceerd.

Je hebt ook de alternatieve optie om een punt te creëren dat onafhankelijk is van de route.

Merk echter op dat een punt ook de categorie "waypoint" kan krijgen (net als de categorieën "berghut" of "uitzichtpunt"). Deze zijn volledig losgekoppeld van de waypoints die aan routes zijn gekoppeld.

Let er ook op dat waypoints tijdens het navigeren niet kunnen worden bekeken.


Aangeraden om te lezen