Probeer Pro gratis
Kies aan taal

Informatie over databescherming

De website wordt technisch beheerd door Outdooractive AG (zie deel II hieronder voor adres, contactgegevens en andere gegevens). Informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Outdooractive AG vindt u hieronder in Sectie II. In termen van inhoud wordt deze website beheerd door de verantwoordelijke persoon genoemd in de Wettelijke Bekendmaking. De verantwoordelijke voor de inhoud voert een afzonderlijke verwerking van persoonsgegevens uit onder zijn/haar persoonlijke verantwoordelijkheid volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming, waarover u meer gedetailleerde informatie vindt in Sectie I hieronder. Om uw rechten te doen gelden, afhankelijk van de gegevensverwerking, kunt u contact opnemen met de in de onderstaande paragrafen genoemde verantwoordelijke.

Cookie-instellingen

Sectie I: Informatie over gegevensbescherming (gegevensverwerking door de verantwoordelijke voor de inhoud)

Sectie II: Informatie over gegevensbescherming (gegevensverwerking door Outdooractive)

Contents

General

Your Rights

Objecting to or Revoking the Use of your Personal Data

Section 2: Use of Personal Data on our Website

Use of Personal Data when Using our Website for Informational Purposes

Use of Personal Data in Respect of Cookies

Further Functions and Services of our Website

Contact

Newsletter

Registration

Single-Sign-on Services

Connections to third party services

Use of Paid Features

Data Transmission in Respect of Executing Contracts

Transmission of payment data to external payment service providers

Google Analytics

Integration of YouTube Videos

Integration of Braintree (PayPal)

Integration of Zoho Desk

Application of Google Adwords Conversion

Remarketing

AWIN

A/B-Testing

Balancing of Interests

Opt-Out

Section 3: Use of Personal Data on our App

Collection of personal data when using our mobile app